Utdrag ur den 249:e kontakten, måndag den 13:e juni 1994 kl. 23.36

Översatt av Eliiza


Ett samtal mellan Ptaah, en JHWH från Plejaderna/Plejarerna, och "Billy" Eduard A. Meier, Schweiz.

Billy: Då så, här är någonting angående pyramiderna: Någon som säljer pyramider telefonerade mig nyligen. Naturligtvis gav jag honom inga detaljer på grund av hans arbetsbana. Men jag försåg honom heller inte med några detaljer eftersom pyramider inte är så harmlösa som folk på Jorden generellt tror. Det är ett faktum att koppar är det enda material som skall användas till meditationspyramider, eftersom koppar är i stånd till att leda elektrisk energi, och alstrar inte de krafter som är farliga, möjligen även dödliga, för mänskliga varelser, inuti pyramiden, som icke ledande material gör. Pyramider gjorda av icke ledande material så som sten, konstgjorda material, glas, kristall och liknande har en benägenhet att vid rätt position, med sitt inre, orsaka mumifiering av cellvävnad och få vassa verktygsblad att ändras. Levande varelser dödas av mäktiga krafter som samlas vid den rätta punkten beroende på pyramidens utformning. Dessa mäktiga krafter har inflytande på, ändrar eller dödar det som finns beläget där. Detta händer dock inte med en ledande kopparpyramid. Beroende på vissa omständigheter, så som dimension, antenn och elevation, etc., utvecklas helt annorlunda stimulerande krafter inom en kopparpyramid. Dessa krafter avleder sedan de svängningar som utvecklas till dödliga krafter när dom träffar pyramiden. I enighet med att detta skall hända måste dock pyramiden vara helt omsluten och säkrad runt om. Sedan någon tid har en pyramid-boom förekommit i många länder och många typer och storlekar av pyramider säljs kommersiellt. Finns det inte en risk att farliga saker kan bli resultatet?

Ptaah: Sakerna du nämner har pågått i många år, så dom börjar inte förekomma just nu. Emellertid är alla människor som är, eller var, skadade av sådana pyramider för närvarande inte, och kommer heller inte att bli, medvetna om att deras sjukdomar var orsakade av pyramider gjorda av icke ledande material. Pyramider är verkligen inte så harmlösa som folk på Jorden antar.

Billy: Detta är sannolikt ett problem som kommer att fortsätta spridas.

Ptaah: Ja, det kommer det sannolikt.Läs om "Salome" Fredsmeditation här(OBS! Ovanstående är ingen officiell översättning. Originaltexten finns att läsa på FIGU.)