"SALOME" FREDSMEDITATION

Förklarat av EliizaUniversums uråldriga fredssymbol


Fredsmeditationen är av stor betydelse för människans utveckling och allt annat levande på Jorden, nu och i framtiden. Avsikten med Fredsmeditationen är att utsända kraftfulla och logiska impulser, vilket verkar för att motarbeta det negativa ”kraftfältet” som omger Jorden och påverkar den jordiska befolkningen och hela naturen. Den mening som används i Fredsmeditationen består av ord från det Lyranska språket som talades på Jorden för 289000 år sedan och sedan igen för 13500 år sedan av dom uråldriga Lyra-Vega-ättlingarna som då bodde här. Genom att säga (eller tänka!) denna mening frigörs vissa impulser från Akasha-krönikorna/biblioteket. Dessa krönikor omger Jorden och varje tanke eller annan impuls, genererad av dom människor som någonsin har levat, nu lever och kommer att leva på denna planet i framtiden, lagras här. Genom ansamlingen av lagrade omedvetna impulser inom varje mediterande, och p.g.a. den intensitet personen genererar, så försvagas negativa kraftfält och blir alltmer neutraliserade. FIGU:s ”Salome” Fredsmeditiation är en gruppmeditation med ungefär 3000 jordiska och 3.5 miljarder utomjordiska deltagare.

En meditationspyramid hjälper den mediterande. Den fungerar som fokuseringspunkt, en intensifierare för personliga tankevibrationer. Pyramidformen överför energi genom pyramidens antenn. När man sitter framför pyramiden, och har den i nivå med ögonen, så blir personens vibrationer en del av antennen. Dessa energier/vibrationer förbinds/överförs till en tre meter hög pyramid på Semjase-Silver-Star-Center. Därefter fortsätter energierna/vibrationerna ut i den kosmiska rymden och förbinds med den stora, 1500 meter höga, pyramiden på Erra.

Det enda material som skall användas för tillverkning av pyramider är koppar. Detta är faktiskt det enda material som fungerar. Konstruera pyramiden med hjälp av en lokal metallurg. Detta är ett precist arbete som kräver erfarenhet av kopparbearbetning. Pyramidens storlek är beroende på var man bor och alla dess mått måste vara exakta till en tiondels millimeter för att undvika skadliga effekter! Den minsta pyramiden, “resepyramiden”, är ca. 9 tum hög och måste ha en speciell sten fastsatt om man befinner sig längre bort än 7000 km. från Semjase-Silver-Star-Center. Bordspyramiden som är 17¾ tum hög har en räckvidd på 24000 km. Denna pyramid behöver ingen sten och kan konstrueras av vem som helst bara man är noga med måtten.

Kopparpyramiden kan också med framgång användas för att rena alla metaller och stenar av alla slag d.v.s. för att “neutralisera” dom från alla negativa energier. Tidsperioden som behövs är tre dagar, 72 (fulla) timmar, inuti pyramiden. Det skall också noteras att man aldrig skall lägga sig ner inuti en pyramid oavsett storlek!

Alla som äger ett materiellt vetande, som inte är påverkat av droger, alkohol eller allvarlig psykologisk sjukdom, kan delta i Fredsmeditationen. Det är viktigt att man deltar frivilligt och att man inte tvingar ex. barn att delta. Men så snart barnet är tillräckligt gammalt för att förstå detta viktiga ämne och frivilligt vill delta så skall det tillåtas.

Precis före man mediterar bör man “släppa staget” om allt materiellt tänkande och alla världsliga bekymmer (om det är möjligt). Vara en observatör, d.v.s. en oskyldig åskådare. Kom ihåg att ju kärvare, trögare, besvärligare och omedgörligare en människa är desto svårare är övningen. Man bör också helst bära lätta, icke åtsittande, kläder. Om möjlighet ges vore det bästa att vara helt naken i ett avskilt och uppvärmt rum. Pyramiden skall vara i ögonhöjd med den som mediterar. Då flera deltagare är med bör pyramiden stå på en medelnivå. Använd kompass eftersom pyramidens diagonala linjer skall stå i dom fyra väderstrecken. När man mediterar i grupp bör en person utses att signalera Fredsmeditationens början och slut. Fredsmeditationen utförs med slutna ögon där deltagarna sitter runt ett bord eller på golvet. Det är viktigt att huvudet och ryggraden är upprätta och avslappnade genom hela Fredsmeditationen. Fredsmeditationen har fasta tider, som gäller för alla deltagare oavsett land, och varar i 20 minuter (regleras lämpligen med ett stoppur). När Fredsmeditationen är över sitter man kvar i samma ställning i 2-3 minuter tills den utsedda personen annonserar ett ”ja”.

Under Fredsmeditationen är deltagarna förbundna i en sluten cirkel med vänster handflata vänd uppåt och höger handflata vänd nedåt. Pyramidens avstånd, mätt från bröstkorgen, skall vara minst 50 cm. När man mediterar själv vid ett bord skall båda armarna vara utsträckta mot pyramidens högra och vänstra sida framför sig. Händerna skall hållas öppna vertikalt med fingertopparna pekande mot pyramiden medan kanten på handflatorna vilar på bordet. Man kan även sitta i lotusställning på golvet med händerna nedåt vilande på låren och fingertopparna på knäna. (Fler variationer finns beskrivna på tyska på web-sidan http://www.figu.org/ch/geisteslehre/friedensmeditation. och på engelska på web-sidan http://www.theyfly.com/salome/salome.htm.)

Man kan även delta I Fredsmeditationen utan en pyramid. Detta görs på samma sätt som man normalt går till väga med en pyramid, förutom att man då skall ha kroppen och ansiktet vänt mot norr. Fredsmeditationens effekt blir ringa utan pyramidens förstärkning, men erbjuder alltid en 20 minuters meditations- och koncentrationsövning för den privata människan. Det är alltså bättre att delta i Fredsmeditationen utan pyramid än att inte göra någonting alls.

Fredsmeditationsmeningen lyder:

"Salome gam nan ben Urda, gan njber asala Hesporona."
(Uttalas: Saalåmi gam naan ben oorda, gan niiber asaala hesporååna.)

Lyssna till det gammallyranska uttalet i ”Salome Fredsmeditation” här.

Meditationen sker första och tredje helgen varje månad. (Första lördagen i månaden är referensdag.)

Sommartid
Lördag       kl. 19.30 och 21.00
Söndag      kl. 21.00

Vintertid
Lördag       kl. 18.30 och 20.00
Söndag      kl. 20.00


Den 17:e november 1989 fanns det 3406 st. deltagare i Fredsmeditationen på Jorden. Hotet om ett tredje världskrig i mitten på 1980-talet och under 1990-talet avvärjdes, delvis, beroende på Fredsmeditationen.Universums uråldriga fredssymbol


Läs om Jmmanuels (Jesu) meditations-bön här

Läs om Pentrameditation här


(Bilder inkl. bakgrund: © FIGU. Källa: FIGU.)