PENTRAMEDITATION

Förklarat av Eliiza


Pentra är ett ord som betyder ungefär "Det som uppstår ur kärlek". Meditationen utförs under 20 minuter, antingen ensamt eller i grupp. Man kan även ta en meditationspyramid till hjälp. Denna pyramid är exakt likadan som den som används vid "Salome" Fredsmeditation.

Absolut INGA andra pyramider får användas, så vänligen läs under rubrikerna "Salome Fredsmeditation" och "Harmfulla pyramider" för utförligare information. Detta är mycket viktigt!

Man skall inför alla typer av meditation försöka att släppa taget om allt annat runt omkring och vara en observatör, d.v.s. en oskyldig åskådare. Kom ihåg att ju kärvare, trögare, besvärligare och omedgörligare en människa är desto svårare är övningen. Man bör också helst bära lätta, icke åtsittande, kläder. Om man är ensam och om möjlighet ges vore det bästa att vara helt naken i ett avskilt och uppvärmt rum. Pyramiden, om man använder en sådan, skall vara i ögonhöjd med den som mediterar. Då flera deltagare är med bör pyramiden stå på en medelnivå. Använd kompass eftersom pyramidens diagonala linjer skall stå i dom fyra väderstrecken. När man mediterar i grupp bör en person utses att signalera Pentrameditationens början och slut. Pentrameditationen utförs med slutna ögon där deltagarna sitter runt ett bord eller på golvet. Det är viktigt att huvudet och ryggraden är upprätta och avslappnade genom hela Pentrameditationen. Pentrameditationen varar i 20 minuter och regleras lämpligen med ett stoppur.

Vid meditationens början läses hela Jmmanuels bön "Mein Geist..." högt en gång och därefter koncentrerar man sig tyst och upprepat på ordet "PENTRA" den återstående tiden.

När Pentrameditationen är över sitter man kvar i samma ställning i 2-3 minuter tills den utsedda personen annonserar ett ”ja”.

Läs om Jmmauels (Jesu) meditations-bön här

Läs om "Salome" Fredsmeditation här

Läs om harmfulla pyramider här


(Källa: FIGU.)